Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών ως μέλη των Επιτροπών για τον έλεγχο της λειτουργίας των εστιατορίων σίτισης.

.
.

Ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 12/1/2023 και ώρα 10:00 θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας κτήριο Παπαστράτου, 1ος όροφος, Αργοναυτών και  Φιλελλήνων στο Βόλο, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής προκειμένου να αναδειχθούν εκπρόσωποι φοιτητών για τον έλεγχο των εστιατορίων σε όλες τις πόλεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.