Νικόλαος Κατσίδης: Έλεγχος Δημοσίου Τομέα

Νικόλαο Κατσίδης: Έλεγχος Δημοσίου Τομέα
Νικόλαο Κατσίδης: Έλεγχος Δημοσίου Τομέα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΜΣ Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, σας προσκαλεί σε εκδήλωση με θέμα:
«Έλεγχος Δημοσίου Τομέα»
με ομιλητή τον κ. Νικόλαο Κατσίδη, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 26 Μαϊου και ώρα 19:00.

Ο κύριος Κατσίδης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εδώ και 23 χρόνια στην ΣΟΛ με ευρύ αντικείμενο ελέγχων (τακτικοί έλεγχοι σε ανώνυμες εταιρείες (βιομηχανικές, εμπορικές, τεχνικές), Δήμους, εταιρείες του Δημοσίου Τομέα κλπ., χορήγηση φορολογικών πιστοποιητικών σε ανώνυμες εταιρείες, διαχειριστικοί έλεγχοι, δικαστικές πραγματογνωμοσύνες κλπ.).

Είναι επίσης Εισηγητής στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στο αντικείμενο του Φ.Π.Α. εδώ και 7 χρόνια, καθώς και Εισηγητής στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος καθώς και σε Συλλόγους Λογιστών σε λογιστικά και φορολογικά θέματα (εδώ και 15 χρόνια)

Τέλος, είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (διετούς φοίτησης), καθώς και του Μεταπτυχιακού Τίτλου Εξειδίκευσης του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών Ελλάδος
 
Για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της εκδήλωσης, παρακαλούμε ακολουθείστε τον σύνδεσμο εδώ 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3A298bd06e2d3142b4b924665f9beab250%40thread.tacv2%2F1684930840533%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522be886054-67fe-465e-a3be-062b5e84ab2a%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=70d07154-0158-4b63-be7f-8b84c4374ec0&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.