Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας
Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας

Έγγραφο του Υπουργείου Υγείας το οποίο ενημερώνει για τα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας.

  • Κλινική συμπτωματολογία του κορωνοϊού COVID-19
  • Ειδικά προληπτικά μέτρα για την αποφυγή ενδεχόμενης διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας.
  • Προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας.
  • Περιγραφή προληπτικών δράσεων
  • Επαγγελματικά ταξίδια