Λειτουργία Βιβλιοθήκης και υπηρεσίες δανεισμού μετά από ραντεβού

Λειτουργία Βιβλιοθήκης και υπηρεσίες δανεισμού μετά από ραντεβού
Λειτουργία Βιβλιοθήκης και υπηρεσίες δανεισμού μετά από ραντεβού

Σε συνέχεια σχετικής ΚΥΑ των Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων & Υγείας οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες παραμένουν κλειστές για το κοινό μέχρι και 31/8/2020 (δείτε λεπτομέρειες εδώ: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/ohr.asp).

Από την Τρίτη 9/6/2020 η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΠΘ παρέχει υπηρεσίες δανεισμού μετά από πρότερη συνεννόηση (ραντεβού) [δείτε εδώ με ποιον τρόπο: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/loan.asp]. Παράλληλα συνεχίζουν να παρέχονται όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, και οι υπηρεσίες πληροφοριακής υποστήριξης από απόσταση [http://www.lib.uth.gr/LWS/el/contact/index.asp]