ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Με θέμα «ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ» 

στις 22 Μαΐου και ώρα 19:00

στο Αμφιθέατρο Σαράτση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας