Η Ομάδα Εθελοντών φοιτητών/τριών στο πλευρό των πληγέντων

  • Volunteers UTH
    Volunteers UTH
  • Volunteers UTH
    Volunteers UTH
  • Volunteers UTH
    Volunteers UTH

Η Ομάδα Εθελοντών Φοιτητριών & Φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Volunteers UTH) είναι παρούσα και συμμετέχει ενεργά στην παρασκευή φαγητού που διανέμεται στους πληγέντες πολίτες του Βόλου.