Η εναρκτήρια συνάντηση του ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού Έργου InnoMeatEdu (KA220-HED Cooperation Partnerships Erasmus +), πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Λεόν (Ισπανία), στις 20 με 21 Μαρτίου 2023

Η εναρκτήρια συνάντηση του ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού Έργου InnoMeatEdu (KA220-HED Cooperation Partnerships Erasmus +), πραγματοποιήθηκε  με επιτυχία στη Λεόν (Ισπανία), στις 20 με 21 Μαρτίου 2023
Η εναρκτήρια συνάντηση του ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού Έργου InnoMeatEdu (KA220-HED Cooperation Partnerships Erasmus +), πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Λεόν (Ισπανία), στις 20 με 21 Μαρτίου 2023

Καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία που εφαρμόζονται στη βιώσιμη ανώτατη εκπαίδευση στην Επιστήμη και Τεχνολογία του Κρέατος: ένας σύνδεσμος μεταξύ βιομηχανίας και ακαδημαϊκού κόσμου - InnoMeatEdu.

Η εναρκτήρια συνάντηση του ανταγωνιστικού Ευρωπαϊκού Έργου InnoMeatEdu (KA220-HED Cooperation Partnerships Erasmus +), πραγματοποιήθηκε  με επιτυχία στη Λεόν (Ισπανία), στις 20 με 21 Μαρτίου 2023.

Το InnoMeatEdu αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμου, ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για φοιτητές, καθηγητές και επαγγελματίες του κλάδου του κρέατος. Τα θέματα του εκπαιδευτικού υλικού θα επιλεγούν με βάση την αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών στα συμμετέχοντα πανεπιστήμια και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις απόψεις της βιομηχανίας κρέατος με βάση τα κενά που εντοπίζουν στο τεχνικά εξειδικευμένο προσωπικό τους. Το ψηφιακό υλικό που θα αναπτυχθεί αφορά στην παραγωγή και επεξεργασία κρέατος, την ασφάλεια, την ποιότητα και την επιχειρηματικότητα και τη βιωσιμότητα στον τομέα του κρέατος. Το υλικό θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε μορφή Massive Open Online Courses - MOOC μέσω μιας διαδραστικής πλατφόρμας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου και θα είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες. Το InnoMeatEdu βασίζεται στη συνεργασία διαφορετικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και βιομηχανιών, με τη συνεργασία πολλών επιχειρήσεων και οργανισμών συναφών με το κρέας, συνδέοντας την ακαδημαϊκή κοινότητα με τη βιομηχανία κρέατος, αρχικά μέσω των συνδεδεμένων εταίρων και επίσης μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας που θα λειτουργήσει ως εργαλείο διάδοσης του εκπαιδευτικού υλικού σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ομάδα έργου, που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της León (Τμήμα Υγιεινής Τροφίμων και Τεχνολογίας Τροφίμων, Κτηνιατρική Σχολή, Ισπανία) αποτελείται από τους ακόλουθους εταίρους:

• Πανεπιστήμιο León (Ισπανία)

• Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Εργαστήριο Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης  (Θεσσαλία, Ελλάδα)

• Πανεπιστήμιο της Πάρμα (Πάρμα, Ιταλία)

• Πανεπιστήμιο Warmia and Mazury στο Olsztyn (Olsztyn, Πολωνία)

• Instituto Politécnico de Bragança (Bragança, Πορτογαλία)

• Centro Tecnológico de la Carne (CETECA, Ourense, Ισπανία)

• 4οbs Accounting & Consulting, εταιρεία Συμβουλευτικής (Ελλάδα)

Συνδεδεμένοι εταίροι (Associated Partners) είναι ήδη 33 βιομηχανίες κρέατος και ενώσεις σχετικές με την επιστήμη και τεχνολογία κρέατος και τροφίμων, από τις συμμετέχουσες χώρες. Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 3 χρόνια.Για περισσότερες πληροφορίες ή εκδήλωση ενδιαφέροντος να συμμετάσχετε ως συνδεδεμένος εταίρος (associated partner), μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιστημονικά υπεύθυνη για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αν. Καθηγήτρια Ελένη Μαλισσιόβα , malissiova [at] uth.gr (malissiova[at]uth[dot]gr)