Χρίστος Μάης : Οι αριθμοί πίσω από τις λέξεις: Στατιστική και έρευνα βιβλίου και εκδόσεων στην Ελλάδα

Χρίστος Μάης : Οι αριθμοί πίσω από τις λέξεις: Στατιστική και έρευνα βιβλίου και εκδόσεων στην Ελλάδα
Χρίστος Μάης : Οι αριθμοί πίσω από τις λέξεις: Στατιστική και έρευνα βιβλίου και εκδόσεων στην Ελλάδα

Το Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 
Σας προσκαλεί στη διάλεξη του Χρίστου Μάη
 
Οι αριθμοί πίσω από τις λέξεις: Στατιστική και έρευνα βιβλίου και εκδόσεων στην Ελλάδα
 
Περίληψη:
 
Σκοπός της παρούσας διάλεξης είναι να διερευνήσει ένα μεθοδολογικό έλλειμμα της σύγχρονης έρευνας που αφορά στο ελληνικό βιβλίο. Πιο συγκεκριμένα, να αναδείξει το ζήτημα της ελλιπούς αξιολόγησης και χρήσης των στατιστικών δεδομένων τόσο στις σύγχρονες έρευνες γύρω από το ελληνικό βιβλίο, όσο και στις παρεμβάσεις στη δημόσια σφαίρα γύρω από το βιβλίο. Η απουσία αυτή, όπως θα προσπαθήσω να αναδείξω, δεν είναι αντικειμενική. Ορισμένα δεδομένα υπάρχουν, απλά δεν αναζητούνται ή δεν χρησιμοποιούνται.
 
Βιογραφικό:
 
Ο Χρίστος Μάης είναι θεωρητικός των εκδόσεων και του πολιτισμού. Στο έργο του περιλαμβάνεται ο διάλογος της ιστορίας με τις σπουδές εκδόσεων και βιβλίου και η χρήση διαφορετικών μεθοδολογικών εργαλείων έρευνας (αρχειακές πηγές, προφορική ιστορία και ψηφιακές πηγές).
Είναι διδάκτωρ τουLeiden University Centre for the Arts in Society (PhD, Leiden University, NL) με αντικείμενο το πεδίο των πολιτικών εκδόσεων στην ιστορική και θεωρητική του διάσταση, ενώ οι μεταπτυχιακές του σπουδές στο Βιβλίο και τα Ψηφιακά Μέσα (MA in Book & Digital Media Studies, Leiden University, NL) επικεντρώθηκαν στις Εκδόσεις και την Ψηφιακή Πρόσβαση στην Πολιτιστική Κληρονομιά. Οι προπτυχιακές του σπουδές είναι στις Οικονομικές Επιστήμες με ειδίκευση στη Γενική Οικονομικά Θεωρία και Πολιτική (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη).
 
 

Τετάρτη 5/6/24, 6μμ, Αίθουσα Δ2.3, Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου, Βόλος