Επιλέγω Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Επιλέγω Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Επιλέγω Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφεία Διασύνδεσης- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074877, και με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή κ. Ιωάννη Θεοδωράκη, συνδιοργανώνει με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Ενημερωτική Διαδικτυακή Εκδήλωση για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης των Λυκείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Νομού Φθιώτιδας, με θέμα: «Επιλέγω Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας».

Μέσω της ενημερωτικής εκδήλωσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης Λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα προσφερόμενα Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να θέσουν ερωτήματα, να λύσουν απορίες και να αποκτήσουν μια τεκμηριωμένη πληροφόρηση για τα προσφερόμενα αντικείμενα σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, γεγονός που αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στον επαγγελματικό προσανατολισμό τους και κατ’ επέκταση στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση θα υλοποιηθεί σε τρεις ημέρες και συγκεκριμένα την Τρίτη 12, την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Απριλίου 2022, με ώρα έναρξης 15:00 και εκτιμώμενη διάρκεια τεσσάρων ωρών.

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας WEBEX. Οι κωδικοί εισόδου στην εκδήλωση θα κοινοποιηθούν στους μαθητές από τα σχολεία τους.

 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι το εξής:

ΤΡΙΤΗ 12/04/2022

15.00 – 15.10 Καλωσόρισμα από το Γραφείο Διασύνδεσης του Π.Θ. – Χαιρετισμός από τον Διευθυντή Β/Θμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας, κ. Σταχτέα Χαράλαμπο – «Με Ποιο Κριτήριο Επιλέγω Τμήμα Στο Μηχανογραφικό Μου», σύντομη παρουσίαση από την Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Β/Θμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας, κ. Αγγελική Καραμπατζάκη.

15.10 – 15.30 Παρουσίαση του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, από τα Μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος, Αν. καθ. κ. Πολυχρόνη Κωστούλα και Επ. Καθ. Κωνσταντίνο Τσιάμη.

15.30 – 15.50 Παρουσίαση του Τμήματος Πολιτισμού – Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών από την Επ. καθ. κ. Αναστασία Δούκα.

15.50 – 16.10 Παρουσίαση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) από τον Πρόεδρο του τμήματος, κ. Νικόλαο Διγγελίδη

16.10 – 16.30 Παρουσίαση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας από τον Πρόεδρο του Τμήματος, κ. Δημήτρη Καρπούζα

16.30 – 16.50 Παρουσίαση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΤΟΕ κ. Λουκά Ζαχείλα /Αν. Καθ. κ. Θεόδωρο Μεταξά

16.50 – 17.10 Παρουσίαση του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική  από την Επικ. Καθηγήτρια κα Γεωργία Μπράλιου

17.10 – 17.30 Παρουσίαση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης από την Επ. Καθ. κ. Μάρθα Κατσαρίδου

17.30 – 17.50  Παρουσίαση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών από τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθ. κ. Καραμάνο Σπυρίδωνα

17.50 – 18.10 Παρουσίαση του Τμήματος Ιατρικής από τον Αν. Καθ. κ. Ιωάννη Τσούγκο

18.10 – 18.30  Παρουσίαση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης από τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Παναγιώτη Πολίτη

18.30 – 18.50 Παρουσίαση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας από τον Επ. καθηγητή κ. Σάββα Σπανό.

18.50 – 19.10 Παρουσίαση του Τμήματος  Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού από τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, Πρόεδρο του Τμήματος.

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/04/2022

15.00 15.10 Καλωσόρισμα από τους διοργανωτές  - Παρουσίαση από την κ. Μάγδα Νικολαραΐζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής – Αγωγής Κωφών, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής & Επ. Υπεύθυνη της Υπηρεσίας του Παν/μίου Θεσσαλίας «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» - Δομή Υποστήριξης Φοιτητών και Φοιτητριών με αναπηρία και / ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

15.10 – 15.30 Παρουσίαση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγητή κ. Γεώργιο Φούρλα

15.30 – 15.50  Παρουσίαση του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών από την Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος κ. Ειρήνη Σηφάκη

15.50 – 16.10 Παρουσίαση του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής από τον Επίκουρο καθηγητή κ. Θεμιστοκλή Γιαννούλη

16.10 – 16.30 Παρουσίαση του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας από τον Καθηγητή  κ. Βλαχογιάννη Μιχαήλ

16.30 – 16.50 Παρουσίαση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής από την Επ. Καθηγήτρια κα Ελένη Γώγου

16.50 – 17.10 Παρουσίαση του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής από την Επ. Καθηγήτρια κ. Χριστίνα Ρούση,

17.10 – 17.30 Παρουσίαση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων  από τον Πρόεδρο του Τμήματος, κ. Γερογιάννη Βασίλειο.

17.30 – 17.50 Παρουσίαση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από τον Αν. Καθηγητή του τμήματος κ. Ανδρέα Κουτούπη

17.50 – 18.10 Παρουσίαση του Τμήματος Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από τον  Aν. Καθηγητή κ. Σωτηρίου Χρήστο

18.10 – 18.30 Παρουσίαση του Τμήματος Νοσηλευτικής από τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Φραδέλο Ευάγγελο,

18.30 – 18.50 Παρουσίαση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από τον  Καθηγητή κ. Θεοκλή Καναρέλη.

 

ΠΕΜΠΤΗ 14/04/2022

15.00 – 15.20 Παρουσίαση του Τμήματος Μαθηματικών από τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Καραχάλιο και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο, Επ. καθ. κ. Βασίλειο Ζαρίκα

15.20 – 15.40 Παρουσίαση του Τμήματος Περιβάλλοντος από τον Πρόεδρο του Τμήματος Αν. Καθηγητή Ευθύμιο Προβίδα

15.40 – 16.00 Παρουσίαση του Τμήματος Κτηνιατρικής από την Αν. Καθηγήτρια κ. Γκουλέτσου Νόνα

16.00 – 16.20 Παρουσίαση του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας από τον  Αν. Καθ. κ. Ανδρούτσο Οδυσσέα

16.20 – 16.40  Παρουσίαση του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας από τον Επ. Καθ. κ. Στυλιανό Βαγρόπουλο.

16.40 – 17.00 Παρουσίαση του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Αν. Καθηγητή κ. Δημήτριο Παλαιοθόδωρο

17.00 – 17.20 Παρουσίαση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών από την Καθ. κ. Ευτυχία Ναθαναήλ.

17.20 – 17.40 Παρουσίαση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από τον Αν. Πρόεδρο κ. Συρακούλη Κλεάνθη

17.40 – 18.00  Παρουσίαση του Τμήματος Φυσικής από τον Καθ. κ. Καρακασίδη Θεόδωρο.

18.00 – 18.20 Παρουσίαση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, από τον Αν. Καθ. κ. Γουργιώτη Ανέστη

18.20 – 18.40 Παρουσίαση του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος από τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σεραφείμ Παπαδόπουλο

18.40 – 19.00 Παρουσίαση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος από τον Καθ. κ. Νάνο Γεώργιο.

 

Η εκπαίδευση αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από την απόκτηση ενός τίτλου σπουδών, αποτελεί την προετοιμασία για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησίας προσκαλούν μαθητές / μαθήτριες και κηδεμόνες να συμμετάσχουν στην διαδικτυακή ενημέρωση και να μελετήσουν τις προοπτικές που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην εκπαίδευση και  στο σύγχρονο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.