Ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές

Ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές
Ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΠΘ υπενθυμίζει και ενημερώνει την πανεπιστημιακή κοινότητα και το ευρύτερο κοινό ότι η διοργάνωση κάθε μορφής ψυχαγωγικής εκδήλωσης («πάρτυ») στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος, χωρίς σχετική άδεια των οργάνων Διοίκησης του Πανεπιστημίου, απαγορεύεται.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διατηρεί και ασκεί όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα που αφορούν την υπεράσπιση του δημοσίου χώρου και της ασφάλειας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

 

Από τη Γραμματεία του Πρυτανικού Συμβουλίου

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας