Εκπαιδευτική Δράση ΡΑΔΙΟΣΥΜΠΑΝ1,2->3

Εκπαιδευτική Δράση ΡΑΔΙΟΣΥΜΠΑΝ1,2->3
Εκπαιδευτική Δράση ΡΑΔΙΟΣΥΜΠΑΝ1,2->3

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει στην εκπαιδευτική δράση «ΡΑΔΙΟΣΥΜΠΑΝ1,2->3», που υλοποιεί η  Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (ΕΕΦΕΕ), με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.
Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες του Τμήματος Φυσικής και της ΕΕΦΕΕ.