Εκπαίδευση εξ αποστάσεως - Οδηγίες χρήσης του MS-TEAMS

MS-TEAMS: Οδηγίες και Χρήση
MS-TEAMS: Οδηγίες και Χρήση

Οι διδάσκοντες και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μπορούν να πληροφορηθούν τις οδηγίες για τη σωστή σύνδεση και χρήση στο Microsoft Teams, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

 

MS-TEAMS: Σύνδεση και Χρήση