ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (ΛΗΞΗ 31-12-2022) ΣΤΗ ΒΔ "GALE RESEARCH COMPLETE"

Εικόνα 1ου ορόφου κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΠΘ (Βόλος)
Εικόνα 1ου ορόφου κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΠΘ (Βόλος)

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΠΘ προσφέρει δοκιμαστική πρόσβαση έως 31-12-2022 στην ηλεκτρονική υπηρεσία Gale Research Complete. Η Gale Research Complete αποτελείται από μια ποικιλία πολυεπιστημονικών βάσεων δεδομένων κατάλληλων για όλα τα επίπεδα έρευνας η οποία περιλαμβάνει πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές.

Σχετική ιστοσελίδα ΒΚΠ: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/odbs.asp

Πρόσβαση στη Gale Research Complete: https://link.gale.com/apps/menu/grc?u=thessaly (η πρόσβαση γίνεται με αναγνώριση IP της σχετικής συσκευής [Η/Υ, tablet, κινητό] - εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων του ΠΘ για να είναι δυνατή η πρόσβαση θα πρέπει να έχει προηγηθεί σύνδεση στο Internet μέσω VPN)

Ιστοσελίδα αναλυτικών πληροφοριών (στην αγγλική γλώσσα): https://www.gale.com/intl/databases/gale-research-complete

Φυλλάδιο στην αγγλική γλώσσα: https://www.gale.com/binaries/content/assets/gale-us-en/databases/intl-databases/gale-research-complete/gale_brochure_grc_2022_web.pdf