Διοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο έργο DevOps for Smart Cities

Διοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο έργο DevOps for Smart Cities
Διοργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο έργο DevOps for Smart Cities

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει στη διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος στο έργο DevOps for Smart Cities.

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και έχει τρίμηνη διάρκεια.

Το έργο Smart-DevOps αντιμετωπίζει το χάσμα μεταξύ των σημερινών και των μελλοντικών απαιτήσεων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού των Δήμων, δίνοντας έμφαση στην εκμετάλλευση των αναδυόμενων παραδειγμάτων απασχόλησης, όπως το DevOps.
Το DevOps είναι ένα σύγχρονο σύνολο αρχών που προέκυψαν από το συγκερασμό δύο τάσεων, δηλαδή την ευέλικτη υποδομή και τη συνεχή ανάπτυξη / λειτουργία των υπηρεσιών. Το DevOps δίνει έμφαση στη συνεχή ολοκλήρωση και συνεργασία μεταξύ της ανάπτυξης έργων (Dev) και των ομάδων (Ops) με στόχο την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας με ταχύτερους ρυθμούς ανάκαμψης.
Το έργο θα αντιμετωπίσει την έλλειψη ψηφιακών και μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα που εργάζονται σε έξυπνες πόλεις και θα τους υποστηρίξει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.