Δημόσια Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του ΠΘ

Δημόσια Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του ΠΘ
Δημόσια Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του ΠΘ

Δημόσια Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία του ΠΘ