Δικαιούχοι φοιτητές δωρεάν σίτισης (παλαιοτέρων ετών) σιτιζόμενοι στα εστιατόρια του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας

εικόνα από το χώρο του εστιατορίου
.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας των παλαιοτέρων ετών που υπέβαλαν και ολοκλήρωσαν την αίτηση σίτισης και που σιτίζονται στα εστιατόρια που βρίσκονται 1) στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, περιφερειακή οδός Λαρίσης-Τρικάλων (Γαιόπολη) στη Λάρισα, 2) Εντός του πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας (Τέρμα Μαυρομιχάλη) στην Καρδίτσα, 3) στα Τρίκαλα (Τζουμαγιάς & Θεοδοσοπούλου), ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των δικαιούχων δωρεάν σίτισης και ότι μπορούν να σιτίζονται από 21/10/2020 έως και 22/12/2020.

Οι παραπάνω φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν αν είναι «δικαιούχοι δωρεάν σίτισης» με είσοδο στην αντίστοιχη πλατφόρμα (https://merimna.uth.gr). Απαιτείται σύνδεση VPN και οι κωδικοί του ιδρυματικού λογαριασμού στο Π.Θ.

Οι εν λόγω φοιτητές/τριες, θα ενεργοποιούν αυτόματα το δικαίωμα στη δωρεάν σίτιση κατά την πρώτη τους προσέλευση στο εστιατόριο με το σκανάρισμα της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) στον ειδικό υπολογιστή.