Δικαιούχοι φοιτητές δωρεάν σίτισης έως 30/6/2020

Εικόνα από το χώρο του φοιτητικού εστιατορίου.
Σίτιση φοιτητών

3/2/2020: Δικαιούχοι (από επιλαχόντες) δωρεάν σίτισης φοιτητές έως 30/6/2020

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ότι εκδόθηκαν αποτελέσματα επιλαχόντων φοιτητών, δικαιούχων δωρεάν σίτισης μέχρι 30/6/2020.
Οι επιλαχόντες φοιτητές δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, θα μπορούν να περάσουν από τα κατά τόπους εστιατόρια με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης.
Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν αν είναι δικαιούχοι σίτισης αφού συνδεθούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Σίτισης, στο σύνδεσμο https://merimna.uth.gr (με σύνδεση VPN) και εισάγουν τα συνθηματικά του ιδρυματικού τους λογαριασμού, δουν στο αποτέλεσμα της αίτησής τους την τιμή «Δικαιούχος Σίτισης», ενώ μέχρι 29/1/2020 έβλεπαν την τιμή «Επιλαχόντες».
Οι φοιτητές οι οποίοι υπέβαλαν χειρόγραφη αίτηση θα πρέπει να περάσουν από τα κατά τόπους Γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας για να πληροφορηθούν εάν είναι δικαιούχοι σίτισης.

 

Σίτιση σπουδαστών των προγραμμάτων σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Στέρεας Ελλάδας

Από Τρίτη 07/1/2020 οι Φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, θα σιτίζονται στο Νέο Εστιατόριο που βρίσκεται στην οδό Πανουριά 7 στη Λαμία.

Η Σίτιση παρέχεται 7 ημέρες την εβδομάδα και οι ώρες λειτουργίας είναι:
Πρωινό 07:30 – 09:30
Μεσημεριανό 12:00 – 16:00
Βραδινό 18:00 – 21:00

 

19/12/2019: Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης από 7/1/2020 έως 30/6/2020

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Π.Θ. ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των δικαιούχων φοιτητών δωρεάν σίτισης για την περίοδο από 7/1/2020 έως 30/6/2020.
Οι Φοιτητές οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση θα πληροφορηθούν εάν είναι δικαιούχοι σίτισης, αφού συνδεθούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Σίτισης https://merimna.uth.gr (απαιτείται σύνδεση VPN) εισάγοντας τα συνθηματικά του ιδρυματικού τους λογαριασμού και δουν στο αποτέλεσμα της αίτησής τους την τιμή «Δικαιούχοι σίτισης». Οι φοιτητές οι οποίοι υπέβαλαν χειρόγραφη αίτηση θα πρέπει να περάσουν από τα κατά τόπους Γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας για να πληροφορηθούν εάν είναι δικαιούχοι σίτισης.
Οι «εν δυνάμει» δικαιούχοι φοιτητές δωρεάν σίτισης, μπορούν να περάσουν από 19/12/2019 στα κατά τόπους εστιατόρια, με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης.
Δωρεάν σίτιση χορηγείται κατά προτεραιότητα, στους φοιτητές οι οποίοι εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 1, παρ. 8 και 9 της αρ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012, ΦΕΚ Β΄1965/2012 και στη συνέχεια στους υπόλοιπους φοιτητές, με σειρά κατάταξης, βάσει του εισοδήματος και της οικογενειακής κατάστασης και σε αριθμό φοιτητών, σύμφωνα με τη διαθέσιμη πίστωση έτους 2020.