Διημερίδα της Δράσης EDUCATE του Εργαστηρίου Κοινοτικής Νοσηλευτικής και του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης & Έρευνας στη Φροντίδα Τραύματος & Ασφάλεια Ασθενή

  • Διημερίδα της Δράσης EDUCATE του Εργαστηρίου Κοινοτικής Νοσηλευτικής και του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης & Έρευνας στη Φροντίδα Τραύματος & Ασφάλεια Ασθενή
    Διημερίδα της Δράσης EDUCATE του Εργαστηρίου Κοινοτικής Νοσηλευτικής και του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης & Έρευνας στη Φροντίδα Τραύματος & Ασφάλεια Ασθενή
  • Διημερίδα της Δράσης EDUCATE του Εργαστηρίου Κοινοτικής Νοσηλευτικής και του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης & Έρευνας στη Φροντίδα Τραύματος & Ασφάλεια Ασθενή
    Διημερίδα της Δράσης EDUCATE του Εργαστηρίου Κοινοτικής Νοσηλευτικής και του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης & Έρευνας στη Φροντίδα Τραύματος & Ασφάλεια Ασθενή
  • Διημερίδα της Δράσης EDUCATE του Εργαστηρίου Κοινοτικής Νοσηλευτικής και του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης & Έρευνας στη Φροντίδα Τραύματος & Ασφάλεια Ασθενή
    Διημερίδα της Δράσης EDUCATE του Εργαστηρίου Κοινοτικής Νοσηλευτικής και του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης & Έρευνας στη Φροντίδα Τραύματος & Ασφάλεια Ασθενή

Διημερίδα της Δράσης EDUCATE από το Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής και το Εργαστήριο Εκπαίδευσης & Έρευνας στη Φροντίδα Τραύματος & Ασφάλεια Ασθενή θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Ιουνίου 2024 στο Μικρό Αμφιθέατρο στο Τμήμα Νοσηλευτικής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Συγκρότημα Γαιόπολις.
Θα γίνει Παρουσίαση των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης των Εργαστηρίων καθώς και η παρουσίαση του  Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας “Προηγμένη Νοσηλευτική Πρακτική”.
Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.