Διευκρινιστική Ανακοίνωση Σχετικά Με Την Ακύρωση Των Τελετών Απονομής Πτυχίων Στους Απόφοιτους ΠΜΣ, ΠΠΣ Και Αναγορεύσεων Διδακτόρων Του Π.Θ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΜΣ, ΠΠΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ Π.Θ.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΜΣ, ΠΠΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ Π.Θ.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/…/odigies-prolipsis-stis-scholikes-mona…) για τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς λοίμωξης από το νέο κορονοϊό 2019-nCoV στις σχολικές μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ακυρώνονται όλες οι τελετές απονομής πτυχίων Μαρτίου- Απριλίου 2020 στους απόφοιτους των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (απόφαση της αριθμ. 71/03-03-2020 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα παραλάβουν τα πτυχία τους κανονικά από τις Γραμματείες των Τμημάτων, σε ημερομηνίες που θα ορίσουν οι Κοσμητείες και τα Τμήματα. Οι αναβληθείσες τελετές απονομής πτυχίων θα πραγματοποιηθούν κατά τη θερινή περίοδο.
Οι Αναγορεύσεις των Διδακτόρων θα γίνονται στις προγραμματισμένες Συνελεύσεις των Τμημάτων, παρουσία εκπροσώπων των Πρυτανικών Αρχών.