Διευκρινίσεις σχετικά με την Αναστολή του Εκπαιδευτικού Εργου του Π.Θ.

Διευκρινίσεις σχετικά με την Αναστολή του Εκπαιδευτικού Εργου του Π.Θ.
Διευκρινίσεις σχετικά με την Αναστολή του Εκπαιδευτικού Εργου του Π.Θ.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ του ΥΠΑΙΘ και του Υπουργείου Υγείας αναστέλλεται το εκπαιδευτικό έργο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για 14 ημέρες (από αύριο).
1. Οι διοικητικές υπηρεσίες θα λειτουργήσουν κανονικά.
2. Η διοικητική λειτουργία των ακαδημαϊκών τμημάτων συνεχίζεται κανονικά.
3. Η λειτουργία του ΕΛΚΕ συνεχίζεται κανονικά.
4. Οι υπηρεσίες σίτισης και στέγασης λειτουργούν κανονικά.
5. Τα ερευνητικά εργαστήρια του ΠΘ θα παραμείνουν σε λειτουργία προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ερευνητική διαδικασία. Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων και των ερευνητικών προγραμμάτων να απασχολούν το ελάχιστο μη μόνιμο προσωπικό των εργαστηρίων και μόνο σε περιπτώσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.