Διεξαγωγή εξ αποστάσεως μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας MS-Teams

Διεξαγωγή εξ αποστάσεως μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας MS-Teams
Διεξαγωγή εξ αποστάσεως μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας MS-Teams

Παρακάτω θα βρείτε συγκεντρωμένες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του MS-Teams για την διεξαγωγή και παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο teledu [at] uth [dot] gr. Οι οδηγίες μπορεί να αναθεωρηθούν καθώς εξελίσσεται η δράση.

1. Οδηγίες για Σύνδεση και Χρήση στο MS-Teams

2. ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Α. Οδηγίες προς Διδάσκοντες για χρήση της πλατφόρμας MS-Teams
Β.  Video με οδηγίες Χρήσης του MS-TEAMS για Διδάσκοντες

3. ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Α. Οδηγίες προς Φοιτητές για χρήση της πλατφόρμας MS-TEAMS
Β. Video με οδηγίες Χρήσης του MS-TEAMS για Φοιτητές

4. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ VIDEOS
1. MS-TEAMS: Χρήσιμες λειτουργίες Διαμοιρασμού Οθόνης (Ήχος και Ταυτόχρονος Έλεγχος)
2. MS-TEAMS: Δημιουργία και Διαχείριση νέας Ομάδας (Αφορά Τεχνικούς Υπεύθυνους)