Διεξαγωγή εξ αποστάσεως μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας MS-Teams

Διεξαγωγή εξ αποστάσεως μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας MS-Teams
Διεξαγωγή εξ αποστάσεως μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας MS-Teams

Παρακάτω θα βρείτε συγκεντρωμένες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του MS-Teams για την διεξαγωγή και παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο teledu [at] uth [dot] gr. Οι οδηγίες μπορεί να αναθεωρηθούν καθώς εξελίσσεται η δράση.
 

1. Οδηγίες για Σύνδεση και Χρήση στο MS-Teams
 

2. ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Α.  Οδηγίες προς Διδάσκοντες για χρήση της πλατφόρμας MS-Teams
Β.  Video με οδηγίες Χρήσης του MS-TEAMS για Διδάσκοντες
Γ.   Video με οδηγίες προγραμματισμού διάλεξης/ελέγχου δικαιωμάτων
Δ.   Ενεργοποίηση δυνατότητας συμμετοχής καλεσμένων σε μαθήματα
 

3. ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Α. Οδηγίες προς Φοιτητές για χρήση της πλατφόρμας MS-TEAMS
Β. Video με οδηγίες Χρήσης του MS-TEAMS για Φοιτητές
 

4. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ VIDEOS
Α. MS-TEAMS: Χρήσιμες λειτουργίες Διαμοιρασμού Οθόνης (Ήχος και Ταυτόχρονος Έλεγχος)
Β. MS-TEAMS: Δημιουργία και Διαχείριση νέας Ομάδας (Αφορά Τεχνικούς Υπεύθυνους)
 

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο καταγραφή, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση, όπως επίσης αναπαραγωγή και χρήση της ύλης των μαθημάτων που διεξάγονται από απόσταση, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του διδάσκοντα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης, θα κινηθεί άμεσα η διαδικασία επιβολής όλων των νόμιμων κυρώσεων και ιδίως η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του υπαιτίου και ικανοποίηση όλων των αξιώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σχετική ανακοίνωση