Διεθνής Διάκριση του Erasmus Student Network

Διεθνής Διάκριση ESN UTH
Διεθνής Διάκριση ESN UTH

Το τοπικό τμήμα Erasmus Student Network (ESN) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (@Esn_uth), μέσα από την πολύτιμη εθελοντική του δράση διακρίνεται μεταξύ των ομάδων του παγκόσμιου Οργανισμού (@esn International).

Με σκληρή ομαδική δουλειά και πρόθυμα μέλη, η νεοσύστατη εθελοντική ομάδα κατάφερε να κερδίσει το βραβείο εξέλιξης σε εθνικό πλαίσιο, ενώ μέσω των πολυάριθμων εκδηλώσεων ενημερωτικών, ψυχαγωγικών αλλά και περιβαλλοντικών, ξεχώρισε σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελώντας πρότυπο όπως αναφέρει το Erasmus Student Network International.

Στο παρακάτω άρθρο, μεταξύ άλλων, περιγράφονται η δομή και οι δράσεις της ομάδας.

Δημοσίευμα ESN - UTH