Διεθνείς συνεργασίες σε θέματα βιοοικονομίας δασών & δασικών προϊόντων

  • Διεθνείς συνεργασίες σε θέματα βιοοικονομίας δασών & δασικών προϊόντων
    Διεθνείς συνεργασίες σε θέματα βιοοικονομίας δασών & δασικών προϊόντων
  • Διεθνείς συνεργασίες σε θέματα βιοοικονομίας δασών & δασικών προϊόντων
    Διεθνείς συνεργασίες σε θέματα βιοοικονομίας δασών & δασικών προϊόντων
  • Διεθνείς συνεργασίες σε θέματα βιοοικονομίας δασών & δασικών προϊόντων
    Διεθνείς συνεργασίες σε θέματα βιοοικονομίας δασών & δασικών προϊόντων

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κίνας με 17 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης - China-CEECs (17+1), καθηγητές του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετείχαν ενεργά, χθες, 20 Απριλίου 2021, στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση, με θέμα “Forestry cooperation between China and Central and Eastern European Countries (CEECs)” .
Η συνάντηση αυτή διοργανώθηκε από κοινού από το φορέα Executive Coordinating Body of the 17+1 Forestry Cooperation Mechanism της Κίνας και από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα «Forest Bioeconomy Development and Cooperation between China and Central and Eastern European Countries».
Στην εκδήλωση πήραν μέρος περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι υπουργείων και εθνικών αρχών, ερευνητές και επιχειρηματίες από 11 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την Κίνα. Την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο προϊστάμενος της  Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. κ. Ευάγγελος Γκουντούφας, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, κα. Ρεβέκκα Μπατμάνογλου, ο Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, Καθηγητής Γεώργιος Νταλός, Μάριος Τρίγκας, Επίκουρος Καθηγητής και η κα Γλυκερία Καραγκούνη, Επίκουρος Καθηγήτρια. 
Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η έρευνα και η ανάπτυξη καινοτομιών, καθώς και η διερεύνηση δυνατοτήτων επιχειρηματικής συνεργασίας και ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ των 17 χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Κίνας σε θέματα Βιοοικονομίας των Δασών. Η εν λόγω συνάντηση - σεμινάριο αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου διαλόγου σε ανώτερο επίπεδο, από τις χώρες -μέλη της πρωτοβουλίας China-CEECs (17+1) cooperation, ώστε να επιδιωχθεί η ανάπτυξη κοινών δράσεων και συνεργασιών μεταξύ των χωρών αυτών σε θέματα βιοοικονομίας των δασών. Στην κατεύθυνση αυτή, θα ακολουθήσει η διοργάνωση ενός παγκοσμίου συνεδρίουστις αρχές Ιουνίου του 2021.  
Από ελληνικής πλευράς, χαιρετισμό απηύθυνε ο προϊστάμενος της  Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. κ. Ευάγγελος Γκουντούφας, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία των δασών για τη βιοοικονομία, καθώς και στο ρόλο του Υπουργείου και της Δασικής Υπηρεσίας ως τους δημόσιους φορείς υλοποίησης των διεθνών εξελίξεων σε θέματα βιοοικονομίας των ελληνικών δασών. Ο κ. Μάριος Τρίγκας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, ήταν ο κεντρικός ομιλητής από την πλευρά της Ελλάδας, με θέμα εισήγησης «Forest Bioeconomy of Greece». Ο κ. Τρίγκας ανέπτυξε τις πτυχές της ελληνικής δασοπονίας και βιοοικονομίας, την υφιστάμενη κατάσταση της πρωτογενούς παραγωγής των δασών, της βιομηχανίας ξύλου και επίπλου και των μη ξυλωδών δασικών προϊόντων στην Ελλάδα, θέματα έρευνας και ανάπτυξης της βιοοικονομίας των δασών αλλά και συνεργασίας με τις χώρες-μέλη της πρωτοβουλίας China-CEECs (17+1), με την ενεργό συμμετοχή του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού. Ο κ. Γεώργιος Νταλός, Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ήταν εκπρόσωπος της χώρας στο στρογγυλό τραπέζι που ακολούθησε. Ο κ. Νταλός ανέλυσε τις δυνατότητες και προτεραιότητες της συνεργασίας σε εξειδικευμένα θέματα βιοοικονομίας των δασών, των επιχειρήσεων των κλάδων ξύλου και επίπλουκαι των μη ξυλωδών δασικών προϊόντων.Εστίασε, επίσης, σε προκλήσεις έρευνας και τεχνολογίας αλλά και στην ανάγκη διαμόρφωσης των απαραίτητων νομοθετικών πρωτοβουλιών μεταξύ των χωρών μελών της πρωτοβουλίας  και ιδιαίτερα μεταξύ της Ελλάδας και της Κίνας. Το γενικό συντονισμό των εισηγήσεων, ως moderator είχε η κα Γλυκερία Καραγκούνη, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Από ελληνικής πλευράς την εκδήλωση παρακολούθησαν επίσης, με ειδική πρόσκληση από το ΥΠΕΝ οι: Δρ. Βασίλειος Γιαννακόπουλος, Eιδικός σύμβουλος του Υ.Π.ΕΝ, Δρ. Παναγιώτης Κουλελής, ερευνητή του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων, κ. Άγης Καρακώστας, εκπρόσωπος του ομίλου Alfa Wood GroupS.A., κ. Χρήστος Παπαναστασίου, εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ξυλείας, κ. Ολύμπιος Βράτιμος, εκπρόσωπος της βιομηχανίας ξύλου WOODMAN, Δρ. Παναγιώτης Λάττας, Δασάρχης του Δασαρχείου Πύργου Ηλείας και η κα Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια Δασών Δράμας. 
Οι προοπτικές ανάπτυξης εποικοδομητικών συνεργασιών σε θέματα βιοοικονομίας δασών και προϊόντων ξύλου μεταξύ της Ελλάδας, της Κίνας και των άλλων 16 χωρών της Ευρώπης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Η εκπροσώπηση της Χώρας μας στα θέματα αυτά από το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, σε αγαστή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα αξιοποιήσουν στο μέγιστοκοινές δράσεις, όσον αφορά σε ερευνητικά προγράμματα, έμπρακτη υποστήριξη των κλάδων που σχετίζονται με το δάσος, το ξύλο και το έπιπλο, την εξωστρέφεια και την ανάδειξη της Ελλάδας σε πρωταγωνιστικό ρόλο και θέση.