ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΠΜΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΔΠΜΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται η παράταση της υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έως την  Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020, ώρα 15:00.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ μόνο ηλεκτρονικά.
Η διεύθυνση αποστολής των δικαιολογητικών είναι tourismculture_pms [at] prd [dot] uth [dot] gr.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (tourismculture-pms.uth.gr), καθώς και στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη, 13:00-19:00) τηλέφωνο 24210-74381, email: tourismculture_pms [at] prd [dot] uth [dot] gr.  

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Καθηγητής Αλέξιος-Μιχαήλ Δέφνερ