Διάλεξη του Prof Michael Callaghan από το Πανεπιστήμιο Machester Metropolitan University, UK και Head Physio της Manchester United

Διάλεξη του Prof Michael Callaghan από το Πανεπιστήμιο Machester Metropolitan University, UK και Head Physio της Manchester United
Διάλεξη του Prof Michael Callaghan από το Πανεπιστήμιο Machester Metropolitan University, UK και Head Physio της Manchester United

Τη Δευτέρα 29/5/2023 και ώρα 17:00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στη Λαμία  θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του Prof Michael Callaghan από το Πανεπιστήμιο Machester Metropolitan University, UK και Head Physio της Manchester United ο οποίος θα  μιλήσει για την εμπειρία του δουλεύοντας με αθλητές και ιδιαίτερα στην ομάδα ποδοσφαίρου της Manchester United.
Η διάλεξη θα είναι δυνατή και μέσω του MS Teams στο link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af4bbc10c30da4c15972435f46a664694%40thread.tacv2/1685166598664?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%22905e16dc-736c-47d1-80b1-263331580411%22%7d
H διάλεξη πραγματοποιείται δια ζώσης στο πλαίσιο του Μαθήματος Αθλητική Φυσικοθεραπεία.