Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Ιδεών

Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Ιδεών
Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Ιδεών

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας προσκαλεί στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικών Ιδεών που θα διεξαχθεί στις 9 & 10 Δεκεμβρίου στην πόλη της Λάρισας, στο κτίριο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Ισόγειο, σύμπλεγμα "Γαιόπολις" (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας). Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και η προώθηση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας των μελών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για την εγγραφή σας συμπληρώστε την φόρμα συμμετοχής εδώ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cL-AMcwX9kSQpFyUdmJSlSAI2_3aBTRJiExejLH6EBFUM0NMMThLNkcyWlQzS0JBWUxXSDkxU0Y4QyQlQCN0PWcu

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως την Κυριακή 04/12/2022.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης "Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας", το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».