Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου

  • Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου
    Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου
  • Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου
    Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Παν/μιο Θεσσαλίας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας, Τμήμα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Στόχος ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές της Γ’ Λυκείου για το εύρος των επιλογών σπουδών που προσφέρονται από το Παν/μιο Θεσσαλίας, να συμβάλλουμε στην επαρκή πληροφόρησή τους και παράλληλα να ενισχύσουμε την προβολή των Τμημάτων του ΠΘ στην ευρύτερη κοινωνία της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ενημερωτική εκδήλωση ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

Μέρος 1ο
https://youtu.be/-5D3U3_Ta9Y
0:00 - Eισαγωγή

2:00 - «Με Ποιο Κριτήριο Επιλέγω Τμήμα Στο Μηχανογραφικό Μου», κ. Αγγελική Καραμπατζάκη

17:30 - Παρουσίαση του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας

38:17 - Παρουσίαση του Τμήματος Πολιτισμού – Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών

1:00:00 - Παρουσίαση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)

1:24:21 - Παρουσίαση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

1:42:56 - Παρουσίαση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

2:10:21 - Παρουσίαση του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

2:34:01 - Παρουσίαση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης

2:56:46 - Παρουσίαση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

3:17:30 - Παρουσίαση του Τμήματος Ιατρικής

3:38:00 - Παρουσίαση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

3:57:47 - Παρουσίαση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

4:27:35 - Παρουσίαση του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού

 

Μέρος 2ο
https://youtu.be/XgZETIZlmB4
0:00 - Eισαγωγή

1:45 - Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής & Επ. Υπεύθυνη της Υπηρεσίας του Παν/μίου Θεσσαλίας «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» - Δομή Υποστήριξης Φοιτητών και Φοιτητριών με αναπηρία και / ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

17:30 - Παρουσίαση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

36:01 - Παρουσίαση του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών

1:01:38 - Παρουσίαση του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

1:14:02 - Παρουσίαση του Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας

1:32:01 - Παρουσίαση του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

1:52:29 - Παρουσίαση του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

2:18:21 - Παρουσίαση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

2:53:07 - Παρουσίαση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

3:09:25 - Παρουσίαση του Τμήματος Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

3:26:31 - Παρουσίαση του Τμήματος Νοσηλευτικής

3:43:47 - Παρουσίαση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

Μέρος 3ο
https://youtu.be/mC-9aSd0oqY
0:00 - Eισαγωγή

1:14 - Παρουσίαση του Τμήματος Μαθηματικών

27:05 - Παρουσίαση του Τμήματος Περιβάλλοντος

40:49 - Παρουσίαση του Τμήματος Κτηνιατρικής

1:15:52 - Παρουσίαση του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατροφολογίας

1:33:05 - Παρουσίαση του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας

1:53:11 - Παρουσίαση του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

2:04:09 - Παρουσίαση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

2:47:33 - Παρουσίαση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

3:04:57 - Παρουσίαση του Τμήματος Φυσικής

3:33:03 - Παρουσίαση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

3:56:23 - Παρουσίαση του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

4:14:48 - Παρουσίαση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος