Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για τις Συμφωνίες Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ - Τρίτη 21-2-2023 (ώρα 12:00)

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για τις Συμφωνίες Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ - Τρίτη 21-2-2023 (ώρα 12:00)
Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για τις Συμφωνίες Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τη Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ/HEAL-Link), διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για τις Συμφωνίες Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ. Στην σχετική παρουσίαση θα αναλυθούν οι βασικοί όροι των Συμφωνιών όπως έχουν διαμορφωθεί για την τριετία 2022-24, και ο τρόπος αξιοποίησης τους (πληροφορίες για τις ισχύουσες συμφωνίες με τους εκδότες των περιοδικών για τη χρηματοδότηση δημοσιεύσεων με το καθεστώς της ανοικτής πρόσβασης θα βρείτε στην ιστοσελίδα: http://bit.ly/3E9UeWi).

Η Ανοικτή Πρόσβαση είναι ένα δυναμικό κίνημα που επηρεάζει με θετικό τρόπο την επιστημονική έρευνα και την προβολή της. Θεωρείται πλέον ως μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τους κύριους χρηματοδότες και από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Η ελληνική ερευνητική κοινότητα έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, με πιο πρόσφατη εξέλιξη τη σύσταση αρμόδιας Επιτροπής από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, αλλά και τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την ανάπτυξη εθνικής πολιτικής για την Ανοικτή Επιστήμη.

Η εκδήλωση, απευθύνεται στην ερευνητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα λάβει χώρα την Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023, στις 12:00, μέσω της πλατφόρμας Zoom και θα διαρκέσει μία ώρα.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου απαιτείται εγγραφή, στον σύνδεσμο https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/tJMlfuGhrDksHtFdAbxsOxSDGTtNQkj7_jzD.