Διαδικτυακή διαλέξη Corvino + Multari στη θεματική της "City Branding and Architecture: The restoration of Pirelli Skyscraper in Milan

Διαδικτυακή διαλέξη  Corvino + Multari  στη θεματική της "City Branding and Architecture: The restoration of Pirelli Skyscraper in Milan
Διαδικτυακή διαλέξη Corvino + Multari στη θεματική της "City Branding and Architecture: The restoration of Pirelli Skyscraper in Milan

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ Επαναχρήσεις Κτιρίων και Συνόλων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Πέμπτη 30/5 στις 19:00 [UTC+3] στο MS TEAMS θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή διαλέξη με προσκεκλημένη τους Corvino + Multari  στη θεματική της "City Branding and Architecture: The restoration of Pirelli Skyscraper in Milan".


In the framework of the Master Program Reuse of Buildings and Complexes at the Department of Architecture of the University of Thessaly, on Thursday 30/5 at 19:00  [UTC+3] on MS TEAMS will take place the online lecture from Corvino + Multari on the theme " City Branding and Architecture: The restoration of Pirelli Skyscraper in Milan".

 

Συντονισμός: Fabiano Micocci, UTH

Προσκεκλημένος: Corvino + Multari, IT

Link: https://tinyurl.com/yc87je8c