ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3D MOdelling and Design for Engineers – 3D MODE

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3D MOdelling and Design for Engineers – 3D MODE
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3D MOdelling and Design for Engineers – 3D MODE

Τη Δευτέρα 22 Απριλίου και ώρα 16:00, στην αίθουσα 206 του κτιρίου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στον  Βόλο, ξεκινά το εκπαιδευτικό σεμινάριο   3D MODE   με συμμετέχοντες τους αναγραφόμενους (Αρ. Πρωτ. αίτησής τους) στο συνημμένο πίνακα.

Συγχαίρουμε τους επιλεχθέντες και ευχόμαστε ένα εποικοδομητικό και δημιουργικό εκπαιδευτικό σεμινάριο.