Αναστολή Λειτουργίας του Π.Θ με Φυσική Παρουσία στο Βόλο.

Αναστολή Λειτουργίας του Π.Θ με Φυσική Παρουσία στο Βόλο.
Αναστολή Λειτουργίας του Π.Θ με Φυσική Παρουσία στο Βόλο.

Αγαπητά Μέλη της Κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στην περιοχή της Μαγνησίας, αναστέλλονται οι εκπαιδευτικές και διοικητικές διαδικασίες με φυσική παρουσία σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου στην πόλη του Βόλου την Πέμπτη 28/09/2023.

Οι εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές και διοικητικές διαδικασίες συνεχίζονται.

Λόγω ενδεχόμενων γενικευμένων διακοπών ρεύματος στην πόλη του Βόλου μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα στις εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές και διοικητικές διαδικασίες σε όλες τις πόλεις.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης