Αναστολή λειτουργίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Παραρτημάτων της

Αναστολή λειτουργίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Παραρτημάτων της
Αναστολή λειτουργίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Παραρτημάτων της

Σε συνέχεια της από 10-03-2020 απόφασης αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας, όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όλης της χώρας  για τις επόμενες 14 ημέρες και μετά από συνεννόηση με τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

1. Από την Τετάρτη 11/03/2020 και για 14 ημέρες (μέχρι και την Τρίτη 24/03/2020) αναστέλλεται για το κοινό η λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Παραρτημάτων της σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία.

2. Η διοικητική και ερευνητική λειτουργία, καθώς και όλες οι ηλεκτρονικές και οι εξ΄αποστάσεως υπηρεσίες της ΒΚΠ συνεχίζουν να λειτουργούν και να παρέχονται κανονικά.

Κατά συνέπεια το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) προσέρχεται κανονικά στην εργασία του, αλλά δεν επιτρέπεται η είσοδος στα κτίρια της Βιβλιοθήκης (σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Λαμία), καθώς και η οποιαδήποτε επιτόπια συναλλαγή με το κοινό κάθε κατηγορίας (μέλη και μη μέλη του ΠΘ) - επίσης αναστέλλεται κάθε είδους άλλη δραστηριότητα (π.χ. πρακτική άσκηση, τελετές, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, μαθήματα και γενικά οποιαδήποτε εκδήλωση) έχει προγραμματιστεί στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ή σε οποιοδήποτε Παράρτημά της (για τυχόν εξαιρέσεις θα υπάρχει ειδική ενημέρωση). Για την επιστροφή των δανεισμένων τεκμηρίων το χρονικό διάστημα των παραπάνω 14 ημερών δεν θα υπολογίζεται από το πληροφοριακό σύστημα δανεισμού.