Ανακοίνωση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ανακοίνωση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έλαβε γνώση ότι δημοσιεύθηκε στις 12.05.2020 ανώνυμο άρθρο στην Εφημερίδα Ταχυδρόμος Μαγνησίας, με τίτλο: «Εκτός προγράμματος σπουδών η ειδική αγωγή», το οποίο εμπεριέχει στοιχεία και αναφορές, που επιχειρούν να συκοφαντήσουν τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες του Τμήματος, αλλά και το Τμήμα αυτό καθαυτό.