7η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+

  • 7η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
    7η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
  • 7η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
    7η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
  • 7η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
    7η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+

Το Γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο της διοργάνωσης της 7ης Διεθνούς Εβδομάδας Επιμόρφωσης, που θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου 2024, καλεί το προσωπικό Πανεπιστημίων του εξωτερικού, να καταθέσει την αίτησή του στο:  https://forms.office.com/e/YEUaK42her, έως και τις 13 Μαΐου 2024.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής, οι συμμετέχοντες, μέσω της διά ζώσης γνωριμίας τους με προσωπικό Πανεπιστημίων από κάθε γωνιά του κόσμου, θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώση και καλές πρακτικές, να ενδυναμώσουν τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες τους, αλλά και να συνάψουν νέες.

Επιπλέον, οι επισκέπτες εκτός από τη γνωριμία τους με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον τρόπο λειτουργίας του, θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στην ελληνική γλώσσα και πολιτισμό και να λάβουν το ανάλογο πιστοποιητικό συμμετοχής.