5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+

 • 5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
  5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
 • 5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
  5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
 • 5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
  5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
 • 5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
  5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
 • 5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
  5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
 • 5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
  5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
 • 5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
  5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
 • 5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
  5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
 • 5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
  5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
 • 5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+
  5η Διεθνής Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της «5ης Διεθνούς Εβδομάδας Επιμόρφωσης Erasmus+» που διοργανώθηκε από το Γραφείο Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων/Erasmus + του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  από 12 έως 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι 38 συμμετέχοντες προέρχονταν από 28 διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, 14 χωρών της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, έγινε λεπτομερής παρουσίαση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και όλων των εκπροσωπούμενων ιδρυμάτων, ενώ στους συμμετέχοντες παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι δράσεις του γραφείου Erasmus του Π.Θ.

Μεγάλη έμφαση δόθηκε στην πρόκληση και στις τεράστιες δυσκολίες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τα ευρωπαϊκά ιδρύματα εξαιτίας της έναρξης της νέας εποχής του προγράμματος Erasmus, η οποία συνέπεσε με την πανδημία αλλά και με τις κρίσιμες πολιτικο-κοινωνικές συγκυρίες στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Επίσης συζητήθηκαν εκτενώς, και ανταλλάχθηκαν απόψεις και καλές πρακτικές, για θέματα σχετικά με τη στρατηγική διεθνοποίησης, την ενθάρρυνση της κινητικότητας και της διευκόλυνσης των διαδικασιών της, ενώ οι συμμετέχοντες με ειδικά ενδιαφέροντα, ξεναγήθηκαν και συνομίλησαν με το προσωπικό των σχετικών γραφείων του Π.Θ.

Μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξε κατά την παρουσίαση του προγράμματος "Erasmus for Young Entrepreneurs", καθώς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ένα από τα λίγα ιδρύματα που διαθέτει τη σχετική εμπειρία, και στο οποίο το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί επιτυχώς εδώ και αρκετά χρόνια.

Επιπλέον, οι διεθνείς φιλοξενούμενοι του Π.Θ., και οι συνοδοί τους συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό στο μάθημα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού,  αλλά και στις επισκέψεις που διοργανώθηκαν από το γραφείο Erasmus του Π.Θ, στο Πήλιο, στη Λάρισα και στα Μετέωρα, καθώς με τον τρόπο αυτό τους δόθηκε η ευκαιρία αφενός να εξοικειωθούν στοιχειωδώς με την ελληνική κουλτούρα, κι αφετέρου να δουν κτηριακές εγκαταστάσεις του Π.Θ, και εκτός της πόλης του Βόλου.