ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-2023

Υποβολή της σχετικής αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά (αρχείο pdf), από 22-7-2022 έως και 4-8-2022 στις  ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των γραμματειών των Τμημάτων του Ιδρύματος

Π.Δ. 407/80