Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ε.Τ.Ε.Π., κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας Δασοπόνου,του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι και την Πέμπτη 16-06-2022 στην Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, (παράδοση οίκοι) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, Β.Γρίβα 11-13, 43100 Καρδίτσα, τηλ.24410-64730, e-mail: fwsd [at] uth [dot] gr, Αρμόδιος:

κ. Κυριάκης Αθανάσιος

Μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Διοικητικό Προσωπικό