ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ Ε.Τ.Ε.Π., ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι και την Παρασκευή 8-7-2022 στην Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, (παράδοση οίκοι) στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πεδίον του Άρεως, 38334 Βόλος, τηλ. 2421074112 & 2421074114, FAX 24210-74169, e-mailg-civ@uth.gr, Αρμόδια κ. Διβάνη Χαρίκλεια.

 

 

Μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Διοικητικό Προσωπικό