ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ MΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ, ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι και την Τετάρτη 3-8-2022 στην Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, (παράδοση οίκοι) στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 41500 Λάρισα, τηλ. 2410-7685703, FAX 2410-685546-7, e-mail:  g-med [at] uth.gr (g-med[at]uth[dot]gr) Αρμόδια κ. Κοντογιάννη Αρετή.

Μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Διοικητικό Προσωπικό