ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ MΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.), ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Υποβολή δικαιολογητικών μέχρι και την Τετάρτη 3-8-2022 στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, (παράδοση οίκοι), στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Λεωφόρος Αθηνών – Πεδίον του Άρεως, 38334 Βόλος, τηλ. 24210-74011, e-mail:  g-mie [at] uth.gr (g-mie[at]uth[dot]gr)  Αρμόδια κ. Παππά Ελένη

Μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Διοικητικό Προσωπικό