ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Υποβολή της σχετικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά (αρχείο pdf), από 28/01/2023 έως και 07/02/2023 στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση (email) της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών,

 e-mail: g-econ [at] uth.gr (g-econ[at]uth[dot]gr) , Αρμόδια: Ζωή Ζούπη
 

Εντεταλμένοι Διδάσκοντες του άρθρ. 173 του ν. 4957/2022 (Α΄141)