Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων καθηγητών στο Π.Θ. 15/4/2020