Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΣ 2022-2023

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (αρχεία pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 03/02/2023 έως και 12/02/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση  της Γραμματείας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  τηλ. 24210-74897, e-mail: gpre [at] uth.gr (gpre[at]uth[dot]gr), Αρμόδια κ. ΑΘηνά Κοντοκώστα.

 

Εντεταλμένοι Διδάσκοντες του άρθρ. 173 του ν. 4957/2022 (Α΄141)