ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ για την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή

Έναρξη
Λήξη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ για την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ για την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Εκδήλωση
«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ για την τοπική ανάπτυξη
και την κοινωνική συνοχή»

στο Δημαρχείο Αλμυρού, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου,

την Τετάρτη 15 Μαΐου στις 18:00 μμ.

 

Η εκδήλωση έχει τον χαρακτήρα  ‘συμμετοχικού εργαστηρίου’ που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "HER-SEA": «Developing an Observation Network for Maritime Cultural Heritage (MCH/UCH) in Greece», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο (leader του προγράμματος) και το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία της διερεύνησης μεθόδων και κατευθύνσεων για την ανάδειξη της ενάλιας και παραθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε δύο πιλοτικές περιοχές της χώρας μας (α) την περιοχή του Δυτικού Παγασητικού κόλπου και του Τρικερίου, και (β) της δυτικής Κρήτης και των νότιων νησιών του συμπλέγματος των Δωδεκανήσων. Το εργαστήριο «Μορφολογίας Αστικού Χώρου» του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει αναλάβει την παραθαλάσσια και ενάλια ζώνη του Δυτικού Παγασητικού κόλπου και του Τρικερίου.

Για την ανάδειξη της ενάλιας και παραθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του Δυτικού Παγασητικού κόλπου και του Τρικερίου, πιστεύουμε ότι βασική δράση, είναι η δημιουργία ενός Δικτύου Κοινωνικών Εταίρων (Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, επιστημονικοί φορείς, κοινωνικοί φορείς, επαγγελματικοί φορείς, ομάδες κατοίκων) για τον καθορισμό ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και την ουσιαστική άμεση ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ με τους κοινωνικούς εταίρους. Μέσω αυτής της διαδικασίας, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο γνώσης, εμπιστοσύνης και αλληλενημέρωσης, ενισχύοντας την κοινότητα με πολιτικές και εργαλεία για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές του Δυτικού Παγασητικού με στόχους την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή με καταλύτη και οδηγό τον Πολιτισμό.

Καθ. Άσπα Γοσποδίνη
Συντονίστρια της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
στο ερευνητικό Πρόγραμμα  HER-SEA