Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει στην Agrothessaly 2023 (Tέντα Α stand C21) - Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023

Έναρξη
Λήξη
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει στην Agrothessaly 2023 (Tέντα Α stand C21)  Παρασκευή 10 Μαρτίου 15:15-16:45 Αίθουσα Εκδηλώσεων
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει στην Agrothessaly 2023 (Tέντα Α stand C21) Παρασκευή 10 Μαρτίου 15:15-16:45 Αίθουσα Εκδηλώσεων

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει στην Agrothessaly 2023 (Tέντα Α stand C21)

Παρασκευή 10 Μαρτίου 15:15-16:45 Αίθουσα Εκδηλώσεων Agrothessaly

«Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για την καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών στην Ελλάδα»

  • Δρ Ελένη Βογιατζή –Καμβούκου, Καθηγήτρια ΑΦΦ Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών «Παρουσίαση των Υπηρεσιών και των Δράσεων του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας -Παρουσιάσεις Τεχνολογιών του ΠΘ»
  • Δρ. Θωμάς Θ. Θωμαϊδης, υπεύθυνος ΓΜΤ/ΕΛΚΕ ΠΘ «Αγροβολταικά και Θερμοκήπια . Η Περίπτωση REGACE».
  • Παπαϊωάννου Χρυσούλα, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας «Γεωργία Ακριβείας - Ένας τρόπος για την αύξηση της αποδοτικότητα της Ελληνικής γεωργίας»
  • Λιάκος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας  «Η σύνδεση της Σύμπραξης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων INVEST με τη Γεωργία και το περιβάλλον»
  • Καθηγητής Νικόλαος Σαμαράς. Δίκτυα Πληροφορικών Συστημάτων «Νέες Προκλήσεις στην Καλλιέργεια Ξηρών Καρπών».
  • Δρ. Αλέξανδρος Παπαχατζής, Καθηγητής Δενδροκομίας Παν. Θεσσαλίας

Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας Δν/της Εργ. "Δενδροκηπευτικών & Εδαφικών Πόρων, HORTLAB "Μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή: Αγροκλιματική ζωνοποίηση για αναδιάρθρωση καλλιεργειών και δορυφορικές μεθοδολογίες γεωργίας ακριβείας για μείωση κατανάλωσης αρδευτικού νερού και λίπανσης".

  • Δαλέζιος Νικόλαος, αφυπηρετήσας Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Π.Θ.