Εκδήλωση ενημέρωσης έργου InnoDairyEdu - Multiplier Event

Έναρξη
Λήξη
Εκδήλωση ενημέρωσης έργου InnoDairyEdu - Multiplier Event
Εκδήλωση ενημέρωσης έργου InnoDairyEdu - Multiplier Event

Στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος InnoDairyEdu, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε την Πέμπτη 30-09-2021 και ώρα 9:30 στην εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Έργου, που θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο: Δια ζώσης: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Συγκρότημα Γαιόπολις, Αμφιθέατρο Τμήματος Αγροτεχνολογίας, Λάρισα Εξ αποστάσεως: πλατφόρμα MS Teams μέσω του Link Το Ευρωπαϊκό Έργο InnoDairyEdu Erasmus+, Key Action 2 του Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης ανέπτυξε 4 κύρια πνευματικά προϊόντα (intellectual outputs):
1. Διερεύνηση και ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών στην επιστήμη γάλακτος στην
Ευρώπη
2. Ανάπτυξη καινοτόμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού βάσει των εκπαιδευτικών
αναγκών, με τη μορφή Massive Open Online Courses-MOOC (ελεύθερα προσβάσιμο)
3. Ανάπτυξη διαδραστικής πλατφόρμας
4. Σύνδεση ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου στον τομέα του γάλακτος
τα οποία και θα παρουσιαστούν στα πλαίσια της εκδήλωσης