Διευρύνοντας τον ιστορικό ορίζοντα της Κάσου

Έναρξη
Λήξη
Διευρύνοντας τον ιστορικό ορίζοντα της Κάσου
Διευρύνοντας τον ιστορικό ορίζοντα της Κάσου

•    Διάλεξη της Ξανθής Αργύρη με τίτλο "Διευρύνοντας τον ιστορικό ορίζοντα της Κάσου: Αποτελέσματα της Ενάλιας Αρχαιολογικής Έρευνας Κάσου 2019-2022"
•    01/03/2023 και ώρα 19:00
•    αμφ. Σαράτση
Η Ξανθή Αργύρη είναι ενάλια αρχαιολόγος. Σπούδασε Αρχαία Ιστορία και Αρχαιολογία στο πανεπιστήμιο του Leicester στη Μεγάλη Βρετανία. Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο του Southampton με εξειδίκευση στην Ενάλια Αρχαιολογία. Έχει λάβει μέρος σε πολλές αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συνεργαστεί με αρχαιολογικούς φορείς όπως την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, το Δανέζικο Ινστιτούτο, το Πανεπιστήμιο της Κύπρου κα. Είναι μέλος του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (ΙΕΝΑΕ) από το 2001 και διετέλεσε μέλος του ΔΣ μεταξύ 2013-2017. Από το 2017 έως το 2021 ήταν μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την Προστασία της Υποβρύχιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της World Underwater Federation (CMAS).  Από το 2018 συνεργάζεται με το ΙΙΕ/ΕΙΕ και διευθύνει την Ενάλια Αρχαιολογική Έρευνα της Κάσου. Έχει λάβει μέρος σε διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σχετικά με την ενάλια αρχαιολογία.
Σύνοψη
Από το 2019, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών πραγματοποιεί σε συνεργασία με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ένα ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ενάλια Αρχαιολογική Έρευνα Κάσου». Σκοπός της έρευνας είναι ο εντοπισμός, η τεκμηρίωση και μελέτη αρχαίων, βυζαντινών και νεότερων ναυαγίων, καθώς και καταβυθισμένων λιμενικών εγκαταστάσεων, αρχιτεκτονικών και οικιστικών καταλοίπων. Στόχος της έρευνας είναι η παραγωγή νέων αρχαιολογικών επιστημονικών δεδομένων σε αυτό το άγνωστο αρχαιολογικά, έως σήμερα, τμήμα της θαλάσσιας Ελληνικής Επικράτειας. Τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν συνοψίζονται σε δέκα συνολικά ναυάγια, μία πιθανή λιμενική εγκατάσταση, καθώς και ικανό αριθμό μεμονωμένων ευρημάτων. Τα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί καλύπτουν τη χρονολογική περίοδο από τον 5ο αιώνα πΧ έως και τον 20ο, υποστηρίζοντας την αδιάλειπτη χρήση του χώρου.