Εργαστήρια

Εργαστήρια

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει 170 ερευνητικά εργαστήρια και 28 κλινικές, τα οποία έχουν στόχο την αξιοποίηση της άριστης ποιότητας έρευνας και τεχνογνωσίας που παράγει. Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και τεχνικές συμβουλές των εργαστηρίων του ΠΘ συμβάλλουν στην παραγωγική ανάπτυξη της χώρας, στην πολιτισμική εξέλιξη  αλλά και στην κοινωνική συνοχή μέσω καίριων παρεμβάσεων σε μείζονα προβλήματα της σύγχρονης συγκυρίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορείτε να αντλήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ee.uth.gr/el/laboratories