Έλεγχος Επιλογών Cookies

Ονομασία Cookie Cookie Developer και Περιγραφή του Χρόνος τήρησης δεδομένων Χαρακτηρισμός Αποδέκτης/Κατηγορία Αποδεκτών Χρήση του cookie
SSESS85786cdb7f38283e562272f7fef8b9d3 Έχει αναπτυχθεί από την κοινότητα Drupal (Drupal Community) ως λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source). Χρησιμοποιείται για τη σύνοδο εισόδου των χρηστών (login). 23 ημέρες Απαραίτητα Δεν υπάρχουν τρίτοι αποδέκτες
cookieconsent Έχει αναπτυχθεί από την κοινότητα Drupal (Drupal Community) ως λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source). Χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση πρακτικών ως προς την πολιτική cookies και την επιλογή των χρηστών. 100 ημέρες Απαραίτητα Δεν υπάρχουν τρίτοι αποδέκτες
cookieconsent-categories Έχει αναπτυχθεί από την κοινότητα Drupal (Drupal Community) ως λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source). Χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση πρακτικών ως προς την πολιτική cookies και την επιλογή των χρηστών. 100 ημέρες Απαραίτητα Δεν υπάρχουν τρίτοι αποδέκτες
cookieconsent-version Έχει αναπτυχθεί από την κοινότητα Drupal (Drupal Community) ως λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source). Χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση πρακτικών ως προς την πολιτική cookies και την επιλογή των χρηστών. 100 ημέρες Απαραίτητα Δεν υπάρχουν τρίτοι αποδέκτες
text_resize Έχει αναπτυχθεί από την κοινότητα Drupal (Drupal Community) ως λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source). Χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση πρακτικών προσβασιμότητας (accessibility). session Απαραίτητα Δεν υπάρχουν τρίτοι αποδέκτες
text_resize_line_height Έχει αναπτυχθεί από την κοινότητα Drupal (Drupal Community) ως λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source). Χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση πρακτικών προσβασιμότητας (accessibility). session Απαραίτητα Δεν υπάρχουν τρίτοι αποδέκτες
colorContrast Έχει αναπτυχθεί από την κοινότητα Drupal (Drupal Community) ως λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source). Χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση πρακτικών προσβασιμότητας (accessibility). session Απαραίτητα Δεν υπάρχουν τρίτοι αποδέκτες
JSESSIONID Έχει αναπτυχθεί από την Apereo Foundation ως λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source). Χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση πρακτικών Single Sign On (SSO) της υπηρεσίας cas.uth.gr του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. session Απαραίτητα Δεν υπάρχουν τρίτοι αποδέκτες
CASTGC Έχει αναπτυχθεί από την Apereo Foundation ως λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source). Χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση πρακτικών Single Sign On (SSO) της υπηρεσίας cas.uth.gr του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. session Απαραίτητα Δεν υπάρχουν τρίτοι αποδέκτες