Συγκρότηση τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπου των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχν